Generaatori komponendid ja paigaldus

Elektrigeneraatori probleemivabaks tööks on äärmiselt oluline generaatori õige paigaldus.

Alljärgnev skeem iseloomustab automaatse varugeneraatori paigaldust kus juhtpaneel ja RLA on samas kilbis (selgitusi vaata skeemide alt):

Alljärgnev skeem iseloomustab automaatse varugeneraatori paigaldust kus juhtpaneel ja RLA on eraldi kilpides (selgitusi vaata skeemi alt):

Elektrigeneraatori paigaldamine hõlmab tavaliselt alljärgnevaid tegevusi:

- Generaatori füüsiline paigutamine ruumi: 
Generaator peab olema paigutatud ruumi nii, et see oleks seintest jt. seadmetest piisaval kaugusel ning tagatud oleks ruumis õhuringlus. Pikema töö jooksul kuumeneb generaator oluliselt ja vältimaks generaatori ning ruumi ülekuumenemist on vaja arvestada ruumis õhuvahetuse korrektse toimimisega.

- Elektriühenduste teostamine:
 
Olenevalt avariigeneraatori tüübist paikneb juhtpaneel kas generaatori peal ning ATS/RLA kilp eraldi seinal või juhtpaneel ja ATS/RLA paiknevad koos ühe kilbina seinal. Oluline on teostada elektriühendused RLA kilbi ja generaatori ning RLA kilbi ja peakilbi ning jaotuskilbi vahel. RLA ja generaatori vahel paikneb veel lisaks andmesidekaabel mille abil saab generaator käsklusi.

- Ventilatsioon:
 
Generaator vajab töötamiseks ning jahutamiseks piisavas koguses õhku. Korrektne on paigaldada generaatoriruumi 2 automaatselt avanevat sulgklappi(üks sissetõmbeks ja teine väljapuhkeks). Klapid avanevad automaatselt koos generaatori käivitumisega. Vastavalt objekti iseloomule võib jätta ära sissetõmberesti või asendada ventilatsioonirestid ventilaatoritega. Vastavalt vajadusele on soovitatav kasutada ventilatsioonitunneleid. NB! Generaatori radiaator ja väljapuhkerest peavad olema samal kõrgusel.

- Heitgaasitorustik:
 
Olenevalt generaatori tüübist asub mootori summuti kas mootori küljes või lae all. Paigaldamisel tuleb jälgida, et generaatori ja jäiga toru vahele oleks paigaldatud gofreeritud toru(vibratsiooni ülekandumise vältimine) ning seina läbiviikudes kasutataks isoleeritud suitsutoru isoleerituna kivivillaga. Lae ja suitsutoru vahele tuleb jätta piisav õhuvahe. NB! Kasutada tuleb piisava läbimõõduga suitsutoru ning kindlasti ei tohi paigutada suitsutoru vastu puitdetaile.

Kokkuvõtvalt hõlmab generaatori paigaldus alljärgnevaid tööetappe:

  1. Generaatori füüsiline paigutamine ruumi
  2. Suitsutoru paigaldamine
  3. Ventilatsiooni tagamine generaatorile
  4. Elektritööd
  5. Testimine
  6. Koolitus/juhendamine

Soovi korral teostab OÜ Move elektrigeneraatori paigalduse kas osaliselt või "võtmed kätte" paketina.
Meil on suured kogemused elektrigeneraatorite müügi ja paigalduse osas. 

Diiselgeneraatori komponendid:

- Mootor: Mootor töötab pidevalt kas 1500p või 3000p/min ning on ühendatud vahelduvvoolugeneraatoriga. Koormuse kasvades/vähenedes jäävad mootori pöörded samaks.
- Vahelduvvoolugeneraator: Olenevalt tüübist kas sõltuva või sõltumatu ergutusega generaator. Kuni 20kVA võimsusega generaatoritel suunatakse toodetav elekter pistikutesse, võimsamatel generaatoritel tuleb teostada ühendus generaatori küljes asuva klemmliistu kaudu.
- Alusraam: mootor ja vahelduvvoolugeneraator paiknevad alusraamil mis on tugevast metallist. Alusraamis paikneb generaatori kütusepaak. Alusraami abil käib ka generaatori liigutamine ning tõstmine. NB! Mootoril ja vahelduvvoolugeneraatoril asetsevate aasade abil ei tohi generaatorit tõsta.
- Vibratsioonipadjad: mootori töötamise käigus tekkiva vibratsiooni summutavad alusraami ja mootori ning vahelduvvoolugeneraatori vahel asetsevad vibratsioonipuksid.
- Radiaator: Generaatori paigutamisel tuleb arvestada, et radiaatori ventilaator puhub õhku mootorist eemale.
- Summuti: Olenevalt tüübist on tegemist kas "tööstusliku" või "elamu" summutiga ning paikneb kas mootori küljes või lae all.
- Mootori soojendus: Soojendab mootorit ja tänu sellele käivitub generaator külmemate ilmadega paremini ning ka mootor stabiliseerub kiiremini, kui külma mootoriga.
- Juhtpaneel: Juhtpaneele on manuaalseid(käivituskäskluse peab andma inimene) ja automaatseid(automaatika käivitab vajadusel ise). Manuaalsed juhtpaneelid asetsevad generaatori peal. Automaatne juhtpaneel asetseb tavaliselt koos ATS/RLA käivitusautomaatikaga ühtses kilbis seina peal. Soovi korral saame pakkuda ka lahendust kus automaatne juhtpaneel asetseb generaatoril ning ATS/RLA eraldi seinal.

Kõik OÜ Move poolt tarnitavad elektrigeneraatorid on läbinud enne kliendile üleandmist testimise tehases.

Küsimuste korral palume kontakteeruda meie müügiesindajaga move@move.ee või tel. +372 7411010.
 

Teie asukoht: Home INFORMATSIOON Generaatori komponendid ja paigaldus