Elektrigeneraatorite hooldus-haldus

Generaatori olemasolu on vajalik, aga veelgi vajalikum on selle käivitumine ja toimimine. Lisaks generaatorite müügile ja nõustamisele pakume ka elektrigeneraatorite hooldust ning haldust.

Elektrigeneraatorite hooldus
Hooldus tähendab eelkõige elektrigeneraatori hooldustoimingute teostamist vastavalt tehasepoolsele graafikule. Üldiselt on selleks iga-aastane hooldus, mis tähendab peamiselt filtrite ja õli vahetust ning generaatori testimist. Samas, aga vajab püsikasutuses olev seade hoopis põhjalikumat hooldust. Kõik sõltub tehase soovitustest, mootoritootjast, kasutusviisist ja töötingimustest. Hooldustööde maksumus sõltub eelkõige tehtava töö mahust ja generaatori võimsusest. Hoolduspakkumist palume küsida move@move.ee

Elektrigeneraatorite haldus
Generaatorite haldus erineb hooldusest eelkõige elektrigeneraatori sagedasema jälgimise poolest. Varugeneraatoritele teostatakse üks kord aastas küll hooldus, aga ka muul ajal on vajalik selle jälgimine ning käivitamine. See on vajalik selleks, et kui varugeneraator käivitub, siis kõik toimiks. Üldiselt sisaldab haldusteenus elektrigeneraatori perioodilist kontrolli ja testkäivitust. Lisaks võidakse jälgida ka generaatori töötsükleid kaughalduse abil, lihtsamal juhul on selleks GSM modem, aga võimalik on ka generaatori jälgimine ja juhtimine üle interneti. Sellisel juhul kasutame üldiselt ComAP süsteeme. Mõlemal juhul saab meie tehnik informatsiooni generaatori toimingutest.

Hinnapakkumist palume küsida move@move.ee

Teie asukoht: Home ETTEVÕTTEST Generaatorite hooldus